1 Ιουλίου 2022 | 11:06

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Δημοσιεύτηκε 00:29 - 17/05/2022 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΜΣ ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2022-2023 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ (ν. 4610/2019), οργανώνει και επαναλειτουργεί το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, με νέο τίτλο και με εκσυγχρονισμό του περιεχομένου του:  

«ΠΜΣ ΗγεσίαΚαινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία», «MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies», (ΦΕΚ 4061τ.Β’/22-9-2020).

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα στα στελέχη να λάβουν  

δύο (2) ειδικεύσεις: 

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας  

    (Decision making and health policy planning) 

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας 

    (Research and evaluation of innovation and policy in health care) 

 

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων  01/05/2022 έως και 30/06/2022 


 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται, την ιστοσελίδα του ΠΜΣ  https://healthleader.uniwa.gr και να υποβάλουν Αίτηση υποψηφιότητας στο σύνδεσμο https://healthleader.uniwa.gr/admission-form/

 

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων.
 


 

Παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωση των μελών σας. 

 

Εκ μέρους  του  ΠΜΣ  

 

 

Με εκτίμηση,  


 

Γραμματεία 

ΠΜΣ Hγεσία, Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία 

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

Σχολή Δημόσιας Υγείας 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

τηλ:   2132010208-207 

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση