28 Νοεμβρίου 2022 | 13:15

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ , ΤΙΤΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Δημοσιεύτηκε 19:08 - 03/09/2021 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ , ΤΙΤΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Ακολουθούν τα συνημμένα 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση