28 Νοεμβρίου 2022 | 14:34

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

Δημοσιεύτηκε 21:06 - 05/04/2021 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ

Ακολουθούν τα συνημμένα 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση