14 Ιουνίου 2024 | 16:03

5Η ΥΠΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΦΥ ΟΕ

Δημοσιεύτηκε 21:25 - 17/03/2023 5Η ΥΠΕ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΦΥ ΟΕ

 

Σας  αποστέλλουμε την Ορθή Επανάληψη της Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ για τις θέσεις   ΠΦΥ της 5ης ΥΠΕ 

Την τροποποιήσαμε ως προς την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, βάσει της αρ.Γ4α/ΓΠοικ. 14830/8-3-2023 Υπουργική Απόφαση (ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

Με εκτίμηση

Βαλάρη Χαρά

2413500861

Προσαρμοσμένη αναζήτηση