14 Ιουνίου 2024 | 15:53

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ_Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.11082/14-2-2024 υ.α. «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Νευρολογίας» (Β΄ 1276)

Δημοσιεύτηκε 15:14 - 25/04/2024 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ_Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.11082/14-2-2024 υ.α. «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Νευρολογίας» (Β΄ 1276)
Προσαρμοσμένη αναζήτηση