ΠΑΝΕΛΛΗNΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι)

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΗΚΙ ΠΡΟΣ ΓΣ ΠΙΣ 16.12.23

Συνάδελφοι,

Η εισήγηση της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΠΙΣ προς την Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 16.12.23  συμπεριλαμβάνει δράσεις προερχόμενες από άλλους φορείς και δεν αποτελούν αυτοτελείς δράσεις του ΠΙΣ. Εστιάζει δε σε ελλάσονος σημασίας ζητήματα, αποφεύγοντας συστηματικά μείζονα ζητήματα πολιτικής παρέμβασης. Ορισμένα ελάχιστα επιτεύγματα (πχ αντιβιοτικά) που αναφέρονται ως επιτυχίες αποτελούν δράσεις του προηγούμενου ΔΣ. Ο συγκεκριμένος διοικητικός απολογισμός είναι απολογισμός αδράνειας και ήττας σε όλα τα μεγάλα ζητήματα πολιτικής που αφορούν τους ιατρούς, όπως πχ προσωπικός ιατρός, clawback, φορολογικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, ΕΣΥ κλπ. Αποτελεί ένα ευχολόγιο χωρίς καμία ουσιαστική διεκδίκηση και αποτέλεσμα. 

 

Η έλλειψη διεκδικητικού παλμού, η διχαστική διάθεση, η απαξίωση των οργάνων του ΠΙΣ και η έλλειψη θωράκισης του επαγγέλματος έχει οδηγήσει σε μαρασμό, οργή και απογοήτευση ολόκληρο το ιατρικό σώμα.   

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους και για πολλούς άλλους που δεν αναφέρουμε, για την οικονομία της συζήτησης, σας καλούμε να αποδοκιμάσετε  το διοικητικό απολογισμό της παρούσας πλειοψηφίας και να υπερψηφίσετε την εισήγηση της ΠΑΝΔΗΚΙ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΚΙ ΕΔΩ

 

ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ