1 Ιουλίου 2022 | 11:31

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Π.Ι.Σ. ΠΡΟΣ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΥΦΥΠ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ι.Σ.-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δημοσιεύτηκε 23:52 - 27/06/2021 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Π.Ι.Σ. ΠΡΟΣ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΥΦΥΠ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Π.Ι.Σ.-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ακολουθούν τα συνημμένα 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση