5 Μαρτίου 2021 | 23:50

Διαβίβαη εγγράφου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος από Π.Ι.Σ. , με θέμα: «Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών-Στοιχεία αποστολής δικαιολογητικών Υγειονομικών Δαπανών»

Δημοσιεύτηκε 11:09 - 16/02/2021 Διαβίβαη εγγράφου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος από Π.Ι.Σ. , με θέμα: «Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών-Στοιχεία αποστολής δικαιολογητικών Υγειονομικών Δαπανών»

Ακολουθούν τα συνημμένα 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση