1 Ιουλίου 2022 | 10:21

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε 16:23 - 17/06/2022 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Προσαρμοσμένη αναζήτηση