18 Ιουλίου 2024 | 04:30

Διαδικασία υπογραφής σύμβασης ΙΔΕ ή ΙΠ με τον ΕΟΠΥΥ

Δημοσιεύτηκε 16:05 - 28/02/2020 Διαδικασία υπογραφής σύμβασης ΙΔΕ ή ΙΠ με τον ΕΟΠΥΥ

Παρακάτω θα βρείτε τα έγγραφα σχετικά με την διαδικασία υπογραφής σύμβασης Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ) (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή Ιδιωτικών Πολυϊατρείων (ΙΠ) με τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων.
 

Διαβάστε την ανακοίνωση επιλέγοντας εδώ

Για ΙΔΕ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) :

μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο της αίτησης από εδώ

μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης από εδώ

Για ΙΔΕ Η ΙΠ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ):

μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο της αίτησης από εδώ

μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης από εδώ

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση