Τελευταια Νεα Ι.Σ.Φ.Τρίτη, 05 Μαϊ 2020 09:17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: 92Ν546ΜΤΛΚ-09Ξ -Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.
Διαβάστηκε 317 φορές