Τελευταια Νεα Ι.Σ.Φ.Πέμπτη, 21 Μαϊ 2020 15:31
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 50/06.03.2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 26/2020, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από…
Πέμπτη, 21 Μαϊ 2020 13:46
Με την ευκαιρία της δημοσίευσης του π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50) σας στέλνουμε ενιαίο κείμενο των διατάξεων που αφορούν την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που…
Τρίτη, 19 Μαϊ 2020 16:35
Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα...
Σελίδα 1 από 190