4 Μαρτίου 2024 | 11:22

ΠΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΗNΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι)   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΗΚΙ ΠΡΟΣ ΓΣ ΠΙΣ 16.12.23 Συνάδελφοι, Η εισήγηση της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΠΙΣ προς την Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 16.12.23  συμπεριλαμβάνει δράσεις προερχόμενες από άλλους…
20:01 - 13/12/2023
Προσαρμοσμένη αναζήτηση