Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Δημοσιεύτηκε 20:19 - 24/05/2021 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ακολουθούν τα συνημμένα