Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο ΙΣΑ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε 10:51 - 16/02/2021 Ο ΙΣΑ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία