Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συντονιστικό Όργανο φορέων ΠΦ.Υ. - Κινητοποιήσεις από τα διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς στις 26-28/05

Δημοσιεύτηκε 22:39 - 10/05/2022 Συντονιστικό Όργανο φορέων ΠΦ.Υ. - Κινητοποιήσεις από τα διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς στις 26-28/05