Τελευταια Νεα Ι.Σ.Φ.Πέμπτη, 21 Μαϊ 2020 13:46

FW:ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ : Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – άτυπη κωδικοποίηση πδ 399/94 : έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης του π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50) σας στέλνουμε ενιαίο κείμενο των διατάξεων

που αφορούν την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους

που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεσή τους, κατά την εργασία, σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες

 

Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο κείμενο θεωρείται άτυπη κωδικοποίηση. 

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας  στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας  στην Εργασία    

asfaleiaygeia@ypakp.gr


Διαβάστηκε 168 φορές
Συνημμένα αρχεία: