Τελευταια Νεα Ι.Σ.Φ.Πέμπτη, 21 Μαϊ 2020 15:31

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50) : Εναρμόνιση με τις οδηγίες 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ (έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες)

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 50/06.03.2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 26/2020,

που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συναρμοδίων Υπουργών,

ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Οι διατάξεις του εν λόγω διατάγματος αφορούν την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους

που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεσή τους, κατά την εργασία, σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες.

Με το πδ 26/2020 πραγματοποιείται η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις οδηγίες 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ.

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας  στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας  στην Εργασία    

asfaleiaygeia@ypakp.gr


Διαβάστηκε 157 φορές