Τελευταια Νεα Ι.Σ.Φ.Τρίτη, 12 Μαϊ 2020 18:08

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.
Διαβάστηκε 178 φορές