Τρίτη, 12 Μαρ 2019 13:03

Επιστημονική Εκδήλωση για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες | Κτήριο "Κωστής Παλαμάς | 20 Απριλίου 2019

Σας προσκαλούμε στην επιστημονική εκδήλωση του Τμήματος μας στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας για την Ανοσολογία και της Παγκόσμιας Εβδομάδας για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) – «WPIW». Παρά τις δυσκολίες, την αβεβαιότητα και την κρίση -κυρίως των ανθρώπινων αξιών- των τελευταίων χρόνων τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, τα επιτεύγματα στην Επιστήμη και την Ιατρική και τα ίδια τα παιδιά μας προσφέρουν ενέργεια και διάθεση για να προχωρήσουμε με αισιοδοξία στο μέλλον.

Οι ΠΑΑ είναι μια πολύπλοκη ομάδα περισσότερων των 500 σπανίων γενετικών νοσημάτων που οφείλονται σε ενδογενές λάθος του ανοσιακού μας συστήματος. Το μεγάλο εύρος των κλινικών εκδηλώσεων και η σύμπλοκη φύση τους δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στην έγκαιρη διάγνωση, φροντίδα και θεραπεία.

Η συμμετοχή των ασθενών και των φίλων τους είναι καθοριστική για την ανάπτυξη πολιτικών που θα ενισχύουν την φροντίδα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασθενείς. Βεβαίως, απαιτείται πολύπλευρη προσπέλαση, καταγραφή τους, πρόσβαση στα αντίστοιχα Κέντρα και σταθερή συνεργασία ανάμεσα σε ασθενείς - εργαζομένους στο χώρο της Υγείας - Υπηρεσίες.

Προσδοκία μας είναι να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση του ιατρικού και όλου του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της Υγείας, τις Υπηρεσίες και της κοινωνίας για την έγκαιρη διάγνωση και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Στόχος είναι η καλή ποιότητα υποδομών και υπηρεσιών, ώστε οι ασθενείς και οι οικογένειές τους να διάγουν φυσιολογική ζωή.

Είναι τιμή μας η παρουσία σας.


Μαρία Γ. Κανάριου
για το Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας
Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία,
Νοσοκομείο Παίδων, "Η Αγία Σοφία", Αθήνα

Διαβάστηκε 150 φορές